Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články
MÚ - Informace

12.5.2016

Reakce na otevřený dopis Radě Jihočeského kraje

Dne 11. 5. 2016 proběhlo v zasedací místnosti městského úřadu jednání kulatého stolu, které se zabývalo usnesením rady města, jehož obsahem byl otevřený dopis Radě Jihočeského kraje, ve kterém Rada města Kaplice vyslovuje znepokojení nad vedením Gymnázia, Střední odborné školy ekonomické a Středního odborného učiliště Kaplice.

 
20.4.2016

Informace pro žadatele o byty v Kaplici

Na základě rozhodnutí Rady města Kaplice došlo k doplnění Směrnice o přenechání bytů do nájmu v Kaplici o povinnost žadatele o byt zúčastnit se před podáním žádosti o byt prohlídky požadovaného bytu a svoji účast na prohlídce potvrdit podpisem do protokolu.


Lenka Urazilová

referent odboru správy majetku, ekonomiky a školství

 
 
1.4.2016

Návrh dopravního uspořádání lokality "Bezručova"

 
 
1.4.2016

Návrh dopravního uspořádání lokality "Nové domovy"

 
 
10.3.2016

Úpravy dopravního značení lokalita „Šumavská“

Úpravy dopravního značení lokalita „Šumavská“ jsou vyznačeny v následující příloze.

 
 
31.3.2016

Zajištění státní správy na úseku zemědělství

Ode dne 01.04.2016 odbor obecní živnostenský úřad zajišťuje státní správu na úseku zemědělství dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Od uvedeného data lze podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v evidenci zemědělského podnikatele i žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele u Městského úřadu Kaplice, odbor obecní živnostenský úřad, II. patro, č. dveří 304, a to v úřední dny, tj. pondělí a středa od 08:00 do 16:30 hodin, přičemž správní poplatky jsou vybírány ihned na místě při podání příslušné žádosti. 

 
 
31.3.2016

Obrana spotřebitelů mimosoudní cestou

Od 01.02.2016 se mohou spotřebitelé opětovně začít bránit mimosoudní cestou a to díky novele zákona o ochraně spotřebitele, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Schválená novela tohoto zákona přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně výhodnější proti stávajícím způsobům řešení, především proti soudnímu řízení. 

 
17.3.2016

Výběrové řízení - vedoucí odboru správy majetku, ekonomiky a školství

Dne 16. března 2016 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru správy majetku, ekonomiky a školství.

 
17.3.2016

Výběrové řízení - vedoucí odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče

Dne 15. března 2016 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče.

 
29.3.2016

Výběrové řízení - referent(ka) odboru stavební úřad

Dne 24. března 2016 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent(ka) odboru stavební úřad.

 
22.2.2016

Čestné uznání pro Město Kaplice

Město Kaplice obdrželo čestné uznání za podporu formou aktivní spolupráce s chráněnou dílnou  KAMPI OFFICE s.r.o., čímž se přímo podílelo na snížení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice.Čestné uznání

 
 
28.1.2016

Výběrové řízení - vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Dne 27. ledna 2016 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.

 
22.12.2015

Vyžádejte si ZDARMA \\\"vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí\\\"

Více informací naleznete v příloze.

 
 
18.6.2015

Prodej paliva

 Prodej je2011-09-05-09.17.18-1024x768hličnatého paliva v ceně 550 Kč za 

 prostorový metr (prm) včetně DPH.

 Poskytujeme dopravu 30 Kč/km.


 Pro více informací kontaktujte pana Ing. Jakuba

 Máchala, tel. 722 149 968

 
 
17.12.2015

Poskytování dotací z rozpočtu města Kaplice pro rok 2016

 
 
1.12.2015

Výběrové řízení - strážník Městské policie

Dne 27. listopadu 2015 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážník Městské policie.

 
17.12.2015

Aktualizace komunitního plánu - akční plán pro rok 2016

 
 
7.5.2015

Bezplatné právní poradenství pro občany Kaplicka

Sociální služba bezplatné právní poradenství je určena občanům v nepříznivé sociální situaci, tj. osobám ve finanční tísni, nezaměstnaným, osobám s dluhy, zdravotně postiženým, seniorům, samoživitelkám, osobám na rodičovské dovolené apod.

Soubor ke stažení (PDF)Bezplatné právní poradenství v Kaplici

Soubor ke stažení (PDF)Bezplatná právní poradna ICOS

 
 
29.10.2015

Výběrové řízení - referent/ka odboru obecní živnostenský úřad

Dne 27. října 2015 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka odboru obecní živnostenský úřad – zástup za rodičovskou dovolenou.

 
6.10.2015

Výběrové řízení - vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Dne 1. října 2015 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru obecní živnostenský úřad.

Seznam rubrik
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz