Dokumenty ke stažení


koordinované závazné stanovisko


ochrana zemědělského půdního fondu


odpadové hospodářství

 

ochrana přírody a krajiny


myslivostrybářství

 

vodní hospodářství


     

územní plánování 


 

památková péče

Směrnice 15/2023 Poskytování příspěvků z rozpočtu města na údržbu objektů nacházejících se v městské památkové zóně Kaplice státní správa lesů