Uzavírky: Stavba: „D3 0311 Třebonín – Kaplice Nádraží“, Stavba: „Sil. II/157 - zúžení před Kaplice - Nádraží“


 22. květen 2023


Uzavírky: Stavba: „D3 0311 Třebonín – Kaplice Nádraží“


 22. květen 2023


Pronájem části nebytových prostor v Kaplici


 8. únor 2023


Pronájem části nebytových prostor v Kaplici, ul. Náměstí, stojících na pozemku p.č. 185, jehož součástí je stavba čp. 45, k.ú. Kaplice, celková výměra 220,40 m² (včetně chlazeného skladu, skladovacích prostor, sociálního zařízení pro zaměstnance a kompletního nového vybavení kuchyně) – do 10.01.2023 BUFET U MĚSTA KAPLICE. Pronájem se schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného dle Směrnice pro výpočet nájemného z pronájmu nebytových prostor.


Prohlídku nebytového prostoru je možné uskutečnit po telefonické dohodě, Lenka Urazilová, tel. 380 303 192, 778 427 974.

Zobrazit více