Cena města Kaplice

Cena města - minceObčan města Kaplice, který se významným způsobem zasloužil o prezentaci města, případně dosáhl významných úspěchů ve sportu, společenské oblasti (dárcovství krve, záchrana života, dlouholetá společensky prospěšná činnost, umístění v různých soutěžích) a podobně.

 

 

 

 

 

rok 2014
Diplomy a medaile
nprap. Richard Čáp                  za hrdinství při záchraně života      
pprap. Michal Kodym     za hrdinství při záchraně života
prap. Zdeněk Krištof za hrdinství při záchraně života
Milan Sedlák

za hrdinství při záchraně života

 

rok 2010
Diplomy a medaile
Vlastimil Almer za dobrovolné bezplatné dárcovství krve
- 60 odběrů
Marie Maršálková za dobrovolné bezplatné dárcovství krve
- 50 odběrů
Ing. Zdeněk Blažek za dobrovolné bezplatné dárcovství krve
- 50 odběrů
Michaela Vilímková za úspěšnou reprezentaci města ve sportu - mistryně České republiky v judu pro rok 2010
Dominik Vícha za úspěšnou reprezentaci města ve sportu - mistr České republiky v judu pro rok 2010
Dominik Morong za úspěšnou reprezentaci města ve sportu - mistr České republiky v judu pro rok 2010
Otto Mörtl za dlouholetou pedagogickou, kulturní a osvětovou činnost pro město Kaplice
rok 2009
Diplomy a medaile
Hermína Čechová za dlouholetou dobrovolnou organizátorskou činnost při zajišťování účasti občanů města na kulturních akcích, organizování kulturně společenského života ve městě
Diplomy
Jakub Stacho za úspěšnou reprezentaci města ve sportovní činnosti Přeborník ČR v judu za rok 2009
Karel Mašek za úspěšnou reprezentaci města ve sportovní činnosti Přeborník ČR v judu za rok 2009
Jan Froněk za dlouholetou reprezentaci města v motokrosovém sportu,
za úspěšnou reprezentaci na závodě Dakar 2009
Miloslav Komárek dobrovolný dárce krve - 50 odběrů
Václav Hajer za autorství publikace "Kaplický poutník"
za významný podíl na publikaci "Kaplice" (obě knihy vydány v roce 2009)
Jan Litt, Filip Musil, Jiří Zemánek , Jan Myslivec za úspěšnou reprezentaci města ve sportovní činnosti
juniorští mistři ČR v raftingu na divoké vodě
vítězové Českého poháru v raftingu na divoké vodě
rok 2008
Diplomy, pamětní mince a medaile
Vladislav Městecký dobrovolný dárce krve - 53 odběrů
Pavel Šulan dobrovolný dárce krve - 160 odběrů
Marie Ešpandrová za dlouholetou obětavou práci pro město, především v občanské komisi
Antonín Ballák za dlouholetou aktivní činnost v tělovýchově a obětavou práci v Klubu důchodců v Kaplici
Markéta Havlíčková za trvalou velmi úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplice v judu, jak na úrovni regionální, republikové a mezinárodní
Luboš Šístek za úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplice v judu na regionální a republikové úrovni (mj. přeborník ČR v žákovské kategorii)
Patrik Doucha za úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplice v judu na regionální a republikové úrovni (mj. zisk stříbrné medaile na mistrovství ČR v žákovské kategorii)
rok 2007
Diplomy a medaile
Josef Hák za celoživotní práci s mládeží v oblasti školství
za dlouholetou aktivní práci ve výboru TJ Cíl Kaplice při rozvoji a popularizaci turismu a turistiky na Kaplicku
Markéta Havlíčková za trvalou velmi úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplice v judu, jak na úrovni regionální, republikové a mezinárodní
Patrick Kaleta za úspěšnou reprezentaci města a ZŠ Školní v konverzační soutěži v anglickém jazyce (vítězství v okresním i krajském kole)
Lucie Ružičková za úspěšnou reprezentaci města a TJ Spartak Kaplice ve všech mládežnických kategoriích ve stolním tenise na regionální i republikové úrovni
Jaroslav Soukup dobrovolný dárce krve - 50 odběrů
rok 2006
Diplomy a medaile
Jaromír Sypal za celoživotní práci a zásluhy o rozvoj a propagaci košíkové v Kaplici u příležitosti 50. výročí košíkové v Kaplici
Antonín Krmela za dlouholetou aktivní práci při rozvoji a propagaci turistiky a budování členské základny TJ Cíl Kaplice
Pavel Tuscher dobrovolný dárce krve - 50 odběrů
Roman Völkl dobrovolný dárce krve - 60 odběrů
Diplomy
Markéta Havlíčková za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplici v judu (10 zlatých, 1 stříbrná a 2 bronzové medaile na soutěžích v regionu, MR a zahraničí)
Luboš Šístek za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplici v judu (8 zlatých, 1 stříbrná a 2 bronzové medaile na soutěžích v regionu, MR a zahraničí)
Miroslav Codl za dosažení výborných výsledků a několika vítězství v krajských a republikových turnajích v tenise
Nikola Halecká za vítězství v kategorii na světové výstavbě holandských ovčáků v Poznání s fenou Gretta
Soňa Dvořáková za vítězství v kategorii na světové výstavbě holandských ovčáků v Poznání se psem Baso
Damián Kozlov za 8. místo v seriálu ME v motokrosu třídy 65 ccm a 2. místo v mezinárodním mistrovství ČR 2006 ve stejné kategorii
rok 2005
Diplomy a medaile
Markéta Havlíčková za úspěšnou reprezentaci města v judu s umístěním na medailových místech na mezinárodní, krajské a republikové úrovni
PhDr. Zdeněk Rohlíček za 15 let nepřetržitého vedení kroniky města
Jan Kubíček za 1. místo v krajské olympiádě NJ a 10. místo v republikové olympiádě NJ
PhDr. PaeDr. Jiří Dvořák a Záboj Čampula za vydání publikace o minulosti Kaplicka u příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové války
Josef Bazsó dobrovolný dárce krve - 50 odběrů
Diplomy
Antonín Novotný za významný podíl při organizaci a uspořádání MS v rybolovné technice 2005 v Kaplici
Hana Kvasničková za úspěšnou reprezentaci v celostátní literární a historické soutěži "DANIEL" - čestné uznání
Marie Merhoutová za dlouholetou organizační činnost v TJ Cíl Kaplice, za propagaci a rozvoj turistiky v Kaplici
rok 2004
Diplomy a medaile
Jiří Štika st. za pomoc při záchraně lidského života
Pavel Šulan za 150 odběrů bezplatného dárcovství krve
Marie Straková za 60 odběrů bezplatného dárcovství krve
Nikola Fučíková 1. místo v Mistrovství ČR pro rok 2004 v judu družstev
Tomáš Valíček 1. místo v Mistrovství ČR pro rok 2004 v judu jednotlivců
Irena a Milan Zikešovi celoživotní práce v českém turismu
Jiří Theier st. dlouholetá práce organizačního pracovníka v oblasti sportu
Diplomy
Dominika Mladá 2. místo v kategorii Dívky V na II. ročníku MR školní mládeže ve snowboardingu - slalom
Petr Janů 2. místo v Mistrovství ČR mládeže ve sprintu raftů 2004
Petr Litt 2. místo v Mistrovství ČR mládeže ve sprintu raftů 2004
Jakub Holub 2. místo v Mistrovství ČR mládeže ve sprintu raftů 2004
Jan Trescher 2. místo v Mistrovství ČR mládeže ve sprintu raftů 2004
Nikola Kreisingerová 1. místo v krajském kole Dětské Porty s postupem do republikového finále
Petra Korbajová 1. místo v krajském kole Dětské Porty s postupem do republikového finále
Kateřina Švagrová 1. místo výtvarné soutěže DDM Šumná v kat. žáků 7. - 9. ročník
rok 2003
Diplomy a medaile
Martina Kopúnová za korepetici a sólovou hru na klavír
Václav Klabouch za vedení souboru zobcových fléten
Marie Bukovská za vedení souboru zobcových fléten
Libor Štěpánek za úspěšné trénování mládeže v judu
Ondřej Havlíček za medailové umístění na mistrovství ČR v judu
Nikola Fučíková za medailové umístění na mistrovství ČR v judu
Radek Brůžek za úspěšné trénování dorostenek v odbíjené
Lenka Menšíková za úspěšné vedení pěveckého sboru
Václav Klimeš za dlouholetou práci v oblasti kynologie
Martin Kaloš za medailové umístění na mistrovství ČR v raftingu
Klára Matoušková za vítězství v krajském kole olympiády NJ
Jiří Anderle za vedení a nastudování her ochotnického souboru
Pavel Burián za dárcovství krve - 60 odběrů
Jaroslav Wolowiec za dárcovství krve - 60 odběrů
Jaroslav Příhoda za čelná umístění na chovatelských výstavách v Jihočeském kraji
Marika Kaucká za medailová umístění na mistrovství ČR v kulturistice
Diplomy
Klára Matoušková členka souboru zobcových fléten
Kateřina Vávrová členka souboru zobcových fléten
Zuzana Valtrová členka souboru zobcových fléten
Dagmar Kovaříková členka souboru zobcových fléten
Veronika Malláková členka souboru zobcových fléten
Roman Muška člen pěvecké skupiny Life
Ondřej Prášil člen pěvecké skupiny Life
Petr Fischer člen pěvecké skupiny Life
Zdeňka Blažková členka pěvecké skupiny Life
Adéla Opálková členka pěvecké skupiny Life
Kateřina Cínová členka pěvecké skupiny Life
Šárka Lisová členka pěvecké skupiny Life