Nadační fond na obnovu kostela sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla


Vážení spoluobčané!


Mezi neodmyslitelné dominanty našeho města patří naše kostely, zvláště kostel sv. Petra a Pavla. Tam někde, kde stojí, stála dle legendy kaplička – kaplice, která dala název našemu městu. Právě kostel je také uváděn v první historické zmínce o Kaplici z roku 1257. Je to tedy stavba i pro město velmi významná. Proto si dovoluji oslovit vás, kaplické občany s žádostí o pomoc při jeho opravě. Vím, že si někteří řeknete, já do kostela nechodím, ať se starají věřící. Ano, ale těch bohužel ubývá a stárnou. A při pohledu do historie zjistíme, že každá farnost byla závislá na pomoci sponzorů a obce. Konečně kostel neslouží jen věřícím, konají se zde koncerty, či různé jiné kulturní akce a je také vyhledávaným místem pro turisty. Každý může přes den nahlédnout alespoň přes mříž, nebo před bohoslužbou, či po domluvě vstoupit do interiéru.

Někdo ovšem může říci: církev má majetek z restitucí. Ano, ale třeba naše farnost za minulý rok vydělala na nájmech za pozemky čistých jen 30 tis. Kč, protože 75% zisku odvádíme na biskupství, které musí zabezpečit výplaty zaměstnanců, což nejsou jen kněží, ale také nově správci majetku, lesníci apod. Loni naše hospodaření s pozemky bylo dokonce ve ztrátě, neboť jsme např. museli zaplatit odhad ceny některých pozemků. Navíc si ani vlastnictvím pozemků nemůžeme být jisti, neboť v nedávných dnech jsme v Malontech museli vrátit farní les, neboť se přišlo na to, že byl znárodněn již v roce 1945 a restituční zákon se týká až let od r. 1948. Církve v ČR dostávají sice ročně 2 miliardy po dobu 30 let, jako náhradu za nevydaný majetek, ale tyto peníze se musí investovat tak, aby přinášely zisk a po uplynutí oné doby, kdy už budeme se státem vyrovnáni, bylo z čeho hradit provoz církví. Nesmíme zapomínat, že jen ke katolické církvi se hlásilo při posledním sčítání asi 1 milion osob, takže církev je velkou organizací, která má hodně výdajů. Jen v českobudějovické diecézi je 354 farností s 545 kostely a kaplemi a 248 tis. katolíky. Tolik na vysvětlenou, proč i přes restituce se obracím s žádostí o pomoc také na vás.

Kostel sv. Petra a Pavla nezadržitelně chátrá, je to vidět zvláště na fasádě, báni věže, ale především nás trápí hroutící se opěrná zeď na severovýchodní straně areálu. Projekt na její opravu je již připraven (stál 25 tis.Kč a byl uhrazen z mimořádné kostelní sbírky). Rozpočet opravy činí 264 tis. Kč, a i když máme naději na získání příspěvku z havarijního fondu ministerstva kultury, náš vlastní podíl bude činit asi 6O tis. Kč.

Po poradě, jakým způsobem finance zajistit, přišel pan starosta Pavel Talíř s návrhem založit Nadační fond na opravu kostela sv. Petra a Pavla v Kaplici a hned jej také založil i se svým vkladem. Moc děkujeme. Tento fond není nikterak propojen s farními či církevními financemi a peníze je možné použít jen na financování oprav kostela a okolního areálu. Členy správní rady jsou např. Marie Blessbergerová, Jiří Větrovský a v kontrolní komisi je Mgr. Pavel Talíř, Ing. Jiří Němec, Eva Perausová.

Pokud se tedy rozhodnete podpořit opravu našeho kostela a to i do budoucna, můžete svůj příspěvek zaslat


na účet číslo: 552 946 7359 / 0800.


Budeme také rádi, pokud nám pomůžete sehnat sponzory z řad podnikatelů. Nejstarší památka v našem městě a odkaz našich předků si to jistě zaslouží. Budeme pravidelně informovat o stavebních aktivitách kolem kostela i o stavu financí Fondu a jejich využití.


S díky za případnou podporu a s přáním všeho dobrého


P. Pavel Šimák, administrátor Římskokatolické farnosti Kaplice

...