Problematika soc. sítí - sexting

Problematika soc. sítí - sexting


 19. červen 2024


V úterý a ve středu se v aule naší školy uskutečnil preventivní program pro šesté a sedmé třídy. Téma se týkalo sdílení intimních fotek na soc. sítích (sexting). Prevenci prováděl vedoucí strážník městské policie M. Griga. Probrány byly důvody, rizika sdílení a možné tresty v případě focení a sdílení fotek.


Zdroj: https://www.zsfantova.cz 


Dopravní kurz

Dopravní kurz


 5. červen 2024


V pondělí, 20.května 2024, 4. třída úspěšně dokončila svůj Dopravní kurz. Své jezdecké zkušenosti si děti vyzkoušely na dopravním hřišti v Kaplici. Moc děkujeme panu policistovi Martinu Grigovi, který děti skvěle závěrečnou lekcí provedl a mnohému je naučil. Pro naše mladé cyklisty to byla určitě velmi zajímavá, poučná a zážitková zkušenost. 


Mgr. Jitka Vrzalová


zdroj: ZŠ a MŠ Malonty - Základní škola (zsmalonty.cz)Rezervační systém


 13. květen 2024


Pro vyřízení občanského průkazu, cestovního dokladu, řidičského průkazu a záležitostí ohledně registru vozidel jsme pro Vás ode dne 13.05.2024 spustili možnost objednat si termín prostřednictvím Rezervačního systému přes webové stránky města. Tento systém Vás intuitivně provede procesem rezervace termínu, na jehož konci obdržíte na e-mail pin kód, který poté po příchodu na úřad zadáte v samoobslužném kiosku, a tím se zařadíte na přední pozici ve vyvolávacím systému, tudíž budete obslouženi ve Vámi vybraném termínu.

Zobrazit víceZobrazit celý článek: Uzavírky Kaplice nádraží

Uzavírky Kaplice nádraží


 2. květen 2024


Stavební práce na silnici I/3 Kaplice nádraží, odstranění závad č. 19 - 21

Omezený úsek: I/3 obec Střítež, osada Kaplice nádraží

Termíny:

II. etapa od 8:30hod 10.05.2024 do 22:00 hod 12.05.2024  (detail A-A, doplněk DIO - příloha č. 1A, č. 1B) 

I/3 úplná uzavírka, uzavřen železniční přejezd

III. etapa od 13.05.2024 do 21.05.2024 (detail B-B, doplněk DIO - příloha č. 2, č. 3)

Zobrazit více


Zobrazit celý článek: Rezervační a vyvolávací systém na městském úřadu

Rezervační a vyvolávací systém na městském úřadu


 17. duben 2024


Odbor vnitřních věcí - agenda občanských průkazů a cestovních dokladů

Odbor dopravy a silničního hospodářství - registr řidičů a registr vozidel


V průběhu dubna jsme pro Vás zavedli pro vyřízení občanského průkazu, cestovního dokladu, řidičského průkazu a záležitostí ohledně registru vozidel vyvolávací systém, což znamená, že přijdete-li si na úřad vyřizovat uvedené doklady, vyžádáte si v samoobslužném kiosku, který je v případě OP a CD umístěn v 1. patře naproti schodišti a v případě odboru dopravy v čekárně, pořadové číslo a u daného pracoviště pak vyčkáte, až se Vaše číslo objeví na vyvolávací tabuli.

Zobrazit více

Práce na I/3 Hubenov - Kaplice


 4. duben 2024


Od 08.04.2024 se bude provádět úprava povrchu sil. I/3 Hubenov- Kaplice úsek 5 - 8 dle mapy. Další úseky jsou naplánované na podzim.


Práce na I/3 Kaplice nádraží - etapa 1 od 04.04.2024 do 08.05.2024


 3. duben 2024


Práce na I/3 -  Kaplice nádraží, etapa 1, od 04.04.2024 do 08.05.2024, práce prováděny za provozu, krátkodobé omezení dopravy bude řízeno poučenými pracovníky.


Trestní odpovědnost v 6.A v podání městské policie

Trestní odpovědnost v 6.A v podání městské policie


 27. březen 2024


V pondělí se v 6.A konala přednáška s následnou diskuzí v podání vedoucího strážníka městské policie Bc. M. Grigy. Žáci se dozvěděli a popovídali si o trestné odpovědnosti. Začleněno bylo samozřejmě i pořádání a účastnění se bitek po Kaplici a okolí, pouštění petard.


Zdroj: https://www.zsfantova.cz/co-se-u-nas-deje/udalosti-a-akce/trestni-odpovednost-v6.html