Rezervační systém


 13. květen 2024


Pro vyřízení občanského průkazu, cestovního dokladu, řidičského průkazu a záležitostí ohledně registru vozidel jsme pro Vás ode dne 13.05.2024 spustili možnost objednat si termín prostřednictvím Rezervačního systému přes webové stránky města. Tento systém Vás intuitivně provede procesem rezervace termínu, na jehož konci obdržíte na e-mail pin kód, který poté po příchodu na úřad zadáte v samoobslužném kiosku, a tím se zařadíte na přední pozici ve vyvolávacím systému, tudíž budete obslouženi ve Vámi vybraném termínu.

Zobrazit více

Odkalování vodovodní sítě v Kaplici


 13. květen 2024


Ve dnech 20.-24.5.2024 bude od 7:30 do 14:30 hodin probíhat pravidelné odkalování vodovodní sítě v Kaplici.

Při odkalování dojde pravděpodobně k poklesu tlaku vody, případně v některých místech nepoteče voda.
Zobrazit celý článek: Uzavírky Kaplice nádraží

Uzavírky Kaplice nádraží


 2. květen 2024


Stavební práce na silnici I/3 Kaplice nádraží, odstranění závad č. 19 - 21

Omezený úsek: I/3 obec Střítež, osada Kaplice nádraží

Termíny:

II. etapa od 8:30hod 10.05.2024 do 22:00 hod 12.05.2024  (detail A-A, doplněk DIO - příloha č. 1A, č. 1B) 

I/3 úplná uzavírka, uzavřen železniční přejezd

III. etapa od 13.05.2024 do 21.05.2024 (detail B-B, doplněk DIO - příloha č. 2, č. 3)

Zobrazit více


Výluka železniční přepravy

Výluka železniční přepravy


 23. duben 2024


Informujeme Vás, že  v květnu   2024 proběhnou   výluky železniční přepravy na trati číslo 196 České Budějovice - Summerau s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/


Zobrazit celý článek: Rezervační a vyvolávací systém na městském úřadu

Rezervační a vyvolávací systém na městském úřadu


 17. duben 2024


Odbor vnitřních věcí - agenda občanských průkazů a cestovních dokladů

Odbor dopravy a silničního hospodářství - registr řidičů a registr vozidel


V průběhu dubna jsme pro Vás zavedli pro vyřízení občanského průkazu, cestovního dokladu, řidičského průkazu a záležitostí ohledně registru vozidel vyvolávací systém, což znamená, že přijdete-li si na úřad vyřizovat uvedené doklady, vyžádáte si v samoobslužném kiosku, který je v případě OP a CD umístěn v 1. patře naproti schodišti a v případě odboru dopravy v čekárně, pořadové číslo a u daného pracoviště pak vyčkáte, až se Vaše číslo objeví na vyvolávací tabuli.

Zobrazit více

Práce na I/3 Hubenov - Kaplice


 4. duben 2024


Od 08.04.2024 se bude provádět úprava povrchu sil. I/3 Hubenov- Kaplice úsek 5 - 8 dle mapy. Další úseky jsou naplánované na podzim.


Práce na I/3 Kaplice nádraží - etapa 1 od 04.04.2024 do 08.05.2024


 3. duben 2024


Práce na I/3 -  Kaplice nádraží, etapa 1, od 04.04.2024 do 08.05.2024, práce prováděny za provozu, krátkodobé omezení dopravy bude řízeno poučenými pracovníky.


Trestní odpovědnost v 6.A v podání městské policie

Trestní odpovědnost v 6.A v podání městské policie


 27. březen 2024


V pondělí se v 6.A konala přednáška s následnou diskuzí v podání vedoucího strážníka městské policie Bc. M. Grigy. Žáci se dozvěděli a popovídali si o trestné odpovědnosti. Začleněno bylo samozřejmě i pořádání a účastnění se bitek po Kaplici a okolí, pouštění petard.


Zdroj: https://www.zsfantova.cz/co-se-u-nas-deje/udalosti-a-akce/trestni-odpovednost-v6.html