Pronájem části nebytových prostor v Kaplici


 8. únor 2023


Pronájem části nebytových prostor v Kaplici, ul. Náměstí, stojících na pozemku p.č. 185, jehož součástí je stavba čp. 45, k.ú. Kaplice, celková výměra 220,40 m² (včetně chlazeného skladu, skladovacích prostor, sociálního zařízení pro zaměstnance a kompletního nového vybavení kuchyně) – do 10.01.2023 BUFET U MĚSTA KAPLICE. Pronájem se schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného dle Směrnice pro výpočet nájemného z pronájmu nebytových prostor.


Prohlídku nebytového prostoru je možné uskutečnit po telefonické dohodě, Lenka Urazilová, tel. 380 303 192, 778 427 974.

Zobrazit více


Uzavírky: Stavba: „D3 0311 Třebonín – Kaplice Nádraží“, Stavba: „Sil. II/157 - zúžení před Kaplice - Nádraží“


 22. květen 2023


Uzavírky: Stavba: „D3 0311 Třebonín – Kaplice Nádraží“


 22. květen 2023


Oznámení o vyhlášení VŘ Dolní Dvořiště - referent správy poplatků, administrativní pracovník a matrikář


 7. duben 2023


Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech


 1. únor 2023


Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC).
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Zobrazit více
Oprava poruchy teplovodu


 14. listopad 2022


Od 16.11.2022 budou probíhat práce na opravě havárie teplovodního potrubí. Práce budou prováděny v chodníku, který propojuje ulici Nové domovy u č.p. 493 a 495Při těchto opravách bude částečně snížena průchodnost chodců po chodníku z Nových Domovů do ulice Linecká.

Zobrazit více


Datové schránky


 9. listopad 2022


Vážení spoluobčané,

od 1.1.2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.