Služby

Oddělení pro dospělé


 • absenční půjčování beletrie, naučných knih, regionální literatury a časopisů
 • prezenční výpůjčky slovníků a encyklopedií z příruční knihovny
 • veřejná čítárna v době provozu (denní tisk a periodika)
 • on-line katalog
 • meziknihovní výpůjční služba (objednávky naučných knih a skript z jiných knihoven)
 • bibliograficko-informační služba
 • exkurze, lekce knihovnicko-informačních služeb a besedy pro SŠ a učiliště
 • přednášky a besedy pro veřejnost
 • zprostředkování výpůjček zvukových knih pro handicapované občany
 • seznámení s internetem pro zájemce /zdarma/


Oddělení pro děti a mládež


 • knihovnické lekce pro děti všech věkových kategorie
 • on-line katalog
 • vzdělávací a zábavné akce pro čtenáře i nečtenáře
 • půjčování zvukových dokumentů a deskových her