Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články
Ostatní

14.5.2020

První číslo občasníku Senioři v krajích

Vážení občané,


dovolujeme si Vám adresovat první číslo občasníku Senioři v krajích Ministerstva práce a sociálních věcí, které vzniklo jako jeden z dílčích výstupů projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.


 
29.4.2020

Krajská pomoc zranitelným

V současné době připravil Jihočeský kraj projekt nazvaný KPZ (krajská pomoc zranitelným). Tato pomoc je určena osobám s poruchou imunity, onemocněním plic a kardiovaskulárního systému, onkologické a nefrologické pacienty, a osobám s dalšími závažnými onemocněními. Jedná se o připravené balíčky, které obsahují 2 respirátory třídy FFP2, 10 chirurgických ústenek a 2 látkové ústenky. Tyto ochranné prostředky pomohou nemocným chránit se na cestě k lékaři či jinam.

 
11.5.2020

Otevření nástavbového oboru - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

Kaplická střední škola otevírá od 1.9.2020 nástavbový obor vzdělání Bezpečnostní služby, který je vhodný jak pro dívky, tak i chlapce, kteří ukončili učební obor s výučním listem nebo maturitní obor, mají zájem o bezpečnostně právní vzdělání a zároveň je baví sport.


Bezpečnostní služby

 
1.5.2020

Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření

 
 
7.5.2020

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11. května 2020

 
 
30.4.2020

Upozornění k dodržování opatření z usnesení Vlády ČR č. 452 k 30.4. a 1.5.

V souvislosti s blížícími se tradičními akcemi 30.4. pálení čarodějnic a 1.5. stavění májky, Krizový štáb upozorňuje v souvislosti s Usnesením Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452 na dodržování dosud platných opatření.

 
5.5.2020

Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky (změna)

 
 
14.4.2020

Dočasná změna hodin pro veřejnost provozovny pošty Kaplice

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny  pošty  Kaplice 1. Rozsah hodin pro veřejnost bude z provozních důvodů omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech od 14.4.2020  do odvolání.

                     Upravená otevírací doba provozovny:

Standardní HpV

Dočasné HpV

PO

08:00 — 18:00

08:00 —11:00,12:00 —16:00

ÚT

08:00 — 17:00

08:00 —11:00,12:00 —16:00

ST

08:00 — 18:00

08:00 —11:00,12:00 —16:00

ČT

08:00 — 18:00

   08:00 —11:00,12:00 —16:00

08:00 — 17:00

08:00 —11:00,12:00 —16:00

SO

08:00 — 10:00

zavřeno

 

 

 

 
 
29.4.2020

Koronavirus - aktuální vyjádření ČEVAK

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. Na základě informací Světové zdravotnické organizace, Státního zdravotního ústavu, hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit, že pitná voda dodávaná námi provozovaným vodovodem je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení.

 
28.4.2020

NOUZOVÝ STAV PRODLOUŽEN do 17. května 2020

Důležité informace:

 
 
27.4.2020

Informace k přijatým opatřením - Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí

 
17.4.2020

Komentář k přijetí usnesení rady města ze dne 6.4.2020 o odložení platby nájemného za pronájem nebytových prostor.

Rada města Kaplice na svém zasedání dne 6.4. 2020 přijala usnesení č. 958, kterým rozhodla o odložení platby nájemného za pronájem nebytových prostor určených k podnikání všem fyzickým a právnickým osobám, které provozují svou výdělečnou činnost v pronajatých prostorách v majetku města Kaplice, za měsíce duben, květen a červen 2020 (netýká se pronájmu garáží, garážového stání a pronájmu, propachtování pozemků). Jako reakce na přijetí tohoto usnesení se objevují názory, že toto rozhodnutí není vůči podnikajícím osobám v Kaplici dostatečně vstřícné a odpovídající situaci v jaké se v současné době nacházejí.

 
17.4.2020

Pokyny a doporučení k postupu při konání sňatečných obřadů od 20.04.2020

 
 
17.4.2020

Provoz Městského úřadu Kaplice od 20.04.2020

 
 
15.4.2020

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností

 
 
15.4.2020

Aktuální informace paní hejtmanky k současné situaci

 
 
14.4.2020

Společné prohlášení a výzva „Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců“ a „ Unie rodinných advokátů“

Výzva pro rodiče ve věcech péče o jejich nezletilé děti k potlačení vzájemných sporů, respektování a dodržování opatrovnických dohod a soudních rozhodnutí, ústup od silových řešení, např. trestních oznámení či návrhů na zahájení nových soudních sporů a stížností na OSPOD /sociálně-právní ochrana dětí/.  


Soubor ke stažení (PDF)2020 Společné prohlášené URA SROSopr

 
 
7.4.2020

Omezení volného pohybu platí i v době Velikonoc

Krizový štáb upozorňuje občany na nutnost dodržovat i v nadcházejícím období Velikonoc mimořádná opatření.


MZČR - Velikonoce


Soubor ke stažení (PDF)Výklad_MZ_ČR_k_mimořádnému_opatření_ke_sportovním_aktivitám

 
9.4.2020

Hejtmanka vyhlásila období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská vyhlásila s účinností od 9.4.2020 od 12:00 hodin období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí do odvolání a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Důvodem jsou mimořádné klimatické podmínky, které způsobilo déletrvající sucho a dlouhodobá absence dešťových srážek.


Soubor ke stažení (PDF)Rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů 09.04.2020

 
9.4.2020

Usnesení Rady města k výzvě pro fyzické a právnické osoby podnikající v pronajatých prostorách města Kaplice

34. schůze Rady města Kaplice konaná dne 6. dubna 2020

Usnesení č. 958

Rada města Kaplice rozhodla na základě rozsáhlé diskuze a podaných žádostí fyzických a právnických osob, které provozují svou výdělečnou činnost v pronajatých prostorách v majetku města Kaplice, odložit platbu nájemného za pronájem nebytových prostor určených k podnikání všem fyzickým a právnickým osobám, které provozují svou výdělečnou činnost v pronajatých prostorách v majetku města Kaplice, za měsíce duben, květen a červen 2020 (netýká se pronájmu garáží, garážového stání a pronájmu, propachtování pozemků).

 
Seznam rubrik
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz