Hlavní stránka


Domy s pečovatelskou službou jsou


tzv. domy s byty zvláštního určení ve smyslu občanského zákoníku (NOZ) č.89/2012 Sb., § 2300. Smyslem těchto bytů je podpora soběstačnosti a nezávislosti občanů, kteří potřebují z důvodu stáří či nepříznivého zdravotního stavu pomoc jiné fyzické osoby. Tyto domy přispívají ke zkvalitnění života prostřednictvím pečovatelské služby, která je v těchto domech zajišťována.


Jedná se o:Domy s pečovatelskou službou Kaplice a Blansko jsou ve vlastnictví města Kaplice, které jsou užívány na základě nájemní smlouvy. Je zde plně zachován statut nájemního bydlení. Byty v DPS jsou určeny především pro občany, kteří jsou v obvodě města trvale hlášeni, a lze předpokládat, že budou potřebovat pečovatelskou službu pro ubývání soběstačnosti a zhoršování zdravotního stavu. S ohledem na svůj zdravotní stav však nepotřebují komplexní péči a jsou schopni vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Bydlení v domě s pečovatelskou službou dává nájemníkům se sníženou soběstačností větší pocit jistoty a bezpečí při zachování jejich plné svobody a odpovědnosti. Soustředění bytů na jednom místě usnadňuje poskytování pečovatelské služby, která je zde zajišťována. V Domě s pečovatelskou službou není stanoven režim. Součástí bydlení není zdravotní péče či stravování. To vše si obyvatelé zajišťují sami skrz sociální službou (charitní pečovatelská služba, osobní asistence …).Dokumenty