Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je v DPS poskytována Charitou Kaplice každý všední den od 7:00 do 15:30 a Ledax o.p.s. Tato terénní služba je určena seniorům a zdravotně znevýhodněným lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti a potřebují pomoc jiné fyzické osoby při obstarávání nutných záležitostí v domácnosti a zajišťování dalších důležitých životních potřeb.Charita Kaplice   Ledax o.p.s. Kontaktní osoby


      Vilma Štěpánová
      vedoucí / pracovnice v sociálních službách Charitní pečovatelské služby
      tel.       731 604 449
      e-mail: vilma.stepanova@kaplice.charita.cz


      Mgr. Kateřina Sklářová, Dis.

      vedoucí pečovatelské služby Ledax o.p.s.

      tel.       725 071 958

      e-mail: katerina.sklarova@ledax.cz