Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je v DPS poskytována Charitou Kaplice každý všední den od 7:00 do 15:30 a Ledax o.p.s. Tato terénní služba je určena seniorům a zdravotně znevýhodněným lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti a potřebují pomoc jiné fyzické osoby při obstarávání nutných záležitostí v domácnosti a zajišťování dalších důležitých životních potřeb.

Smazat všechny odkazy a nahradit je:


https://kaplice.charita.cz/socialni-sluzby-a-projekty/seniori/

https://www.ledax.cz/sluzby/potrebuji-sluzbu-v-domacnosti/pecovatelska-sluzba.html