Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III


Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Město Kaplice se zapojilo do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“.


Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“ s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326 je projektem financovaným z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+), evropský podíl financování činí 90 % a národní podíl činí 10 %.


V rámci realizace projektu je účelem podpory zajištění potravinové a materiální pomoci, která bude osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů. Poskytovány budou vybrané potraviny, hygienické prostředky, základní domácí potřeby, textilní výrobky a případně další materiální pomoc. Společně s distribucí pomoci budou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace.


Realizace projektu: 1. 10. 2023 -  30. 4. 2026


Definice cílové skupiny, které bude distribuována potravinová a materiální pomoc


  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Osoby žijící v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou
  • Osoby ohrožené materiální nebo potravinovou deprivací
  • Osoby ohrožené chudobou
  • Děti ze sociálně slabých rodin
  • Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci
  • Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení

Logo