Senioři a zdravotně postižení

Ikona SeniořiDOMOV PRO SENIORY


je druh pobytové sociální služby, která je určena seniorům (dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči). Domov pro seniory je obvykle určen osobám, které potřebují trvalou pomoc druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti. V ideálním případě by měl klientům trvale či dočasně nahradit domov.


Cílová skupina:
osoby ve věku nároku na starobní důchodu se sníženou soběstačností


Poskytovatel domova pro seniory:


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA


poskytuje zpravidla služby jako donáška obědů, běžný úklid domácnosti, pomoc s osobní hygienou, praní a žehlení prádla, doprovod k lékaři, malé i větší nákupy, běžné pochůzky


Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři


Poskytovatelé pečovatelské služby:


  • CHARITA ČESKÝ KRUMLOV

         Se středisky: Kaplice, Blansko, Velešín

         Kontakty:

         Bc. Ivana Novotná, sociální pracovnice, 731 604 402, ivana.novotna@ckrumlov.charita.cz

         Vilma Rakušanová, pověřená vedením pečovatelské služby, 731 604 449, vilma.rakusanova@ckrumlov.charita.cz

OSOBNÍ ASISTENCE


je terénní služba, lidem se sníženou soběstačností poskytuje zpravidla služby jako pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při samostatném pohybu, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc s úklidem a údržbou domácnosti, nákupy a běžné pochůzky


Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením, senioři


Poskytovatel osobní asistence:


SOCIÁLNÍ REHABILITACE


je souborem činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením


CHARITA KAPLICE
Sociální rehabilitace Tolerance


Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením

Tel. 731 604 507, 731 604 506
https://kaplice.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?i=socialni-rehabilitace-tolerance#directory-detailFOKUS


podpora osob s vážným duševním onemocněním při zvládání jejich života, vytváření příležitostí pro jejích uplatnění ve společnosti

Tel: 732 126 340
http://www.fokus-cb.cz/kontaktujte-nas/


 Sociální služby - přehled