3 metry K ŽIVOTU


 8. prosinec 2022

3 metry K ŽIVOTU

Město Kaplice a HZS Kaplice se připojují k republikovému projektu: ,,3 metry K ŽIVOTU“. Smyslem tohoto projektu je naučit řidiče neparkovat svá vozidla na místech, kde by byl znemožněn či ztížen průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému k mimořádné či krizové situaci a dále vozidel provádějících zimní údržbu komunikace a vývoz komunálního odpadu.

Městská policie Kaplice bude na vytipovaných místech za stěrače vozidel umisťovat informativní letáky. Žádáme řidiče, kteří na svých vozidlech naleznou předmětný informační leták, aby svá vozidla na těchto místech již neparkovali!! Umístění letáku na vozidlo je čistě preventivní opatření, které má za cíl naučit řidiče neparkovat vozidlo(a) na daném místě. V případě nerespektování, bude toto jednání postihováno dle zákona.

 

 MP Kaplicefotka