Krizový štáb obce s rozšířenou působností Kaplice

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Kaplice s působností pro správní obvod města je pracovním orgánem starosty města Kaplice pro řešení krizové situace.


Krizový štáb obce s rozšířenou působností Kaplice svolává starosta města Kaplice

 • je-li vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti správního obvodu města Kaplice jako obce s rozšířenou působností;
 • je-li vyhlášen stav nebezpečí pro celé území (Jihočeský kraj) nebo pro jeho část;
 • ke koordinaci záchranných a likvidačních prací;
 • je-li k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací;
 • jedná-li se o úkol prováděný při cvičení, a to:
  • starostou;
  • Městským úřadem Kaplice, který má působnost ve správním obvodu města Kaplice;
  • integrovaným záchranným systémem;
 • jedná-li se o postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z výše uvedených podmínek.

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Kaplice

 • projednává možnost řešení krizové situace;
 • navrhuje opatření hejtmanovi Jihočeského kraje nebo starostovi města Kaplice,

a to zejména na základě podkladů:

 • členů bezpečnostní rady Jihočeského kraje nebo obce s rozšířenou působností Kaplice;
 • členů stálé pracovní skupiny krizového štábu Jihočeského kraje nebo obce s rozšířenou působností Kaplice (stálá pracovní skupina).

Stálá pracovní skupina při

 • řešení krizové situace,
 • koordinaci záchranných a likvidačních prací

jedná nebo pracuje nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu obce s rozšířenou působností Kaplice.


Viz § 24b zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 12 až § 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a Směrnice č. 4 Ministerstva vnitra ze dne 24. listopadu 2011 č.j.: MV-117572/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce.