Krizové řízení zajišťuje

 

 • komplexně úkoly pro zvládání krizových stavů (nouzový stav, stav nebezpečí, stav ohrožení státu a válečný stav),
 • koordinuje a zabezpečuje úkoly obranného plánování, civilně nouzového plánování a havarijního plánování,
 • proces obranného plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (tzn. ORP) Kaplice, úkoly vlády a Ministerstva obrany k zajištění úkolů obrany státu na území ORP,
 • požadavky a potřeby Armády ČR při plnění úkolů mobilizace ozbrojených sil a další opatření k obraně státu v součinnosti s Územní vojenskou správou a krajským vojenským velitelstvím,
 • zpracovávání podkladových materiálů do dokumentace obranného plánování krajského úřadu a ústředních správních úřadů,
 • na základě požadavků oprávněných subjektů a po schválení starostou, věcné prostředky pro zajišťování potřeb obrany státu, dle jejich druhu s příslušnými odbory MěÚ,
 • koordinaci činností k provedení rozpracování úkolů krizového plánu kraje Městským úřadem Kaplice,
 • činnosti k analýze a vyhodnocení rizik, k plánování, organizaci a realizaci činností spojených s řešením krizových situací,
 • po ukončení zpracování dokumentu "Rozpracování úkolů krizového plánu Jihočeského kraje Městským úřadem Kaplice" zajišťuje jeho aktualizaci, provádění změn,
 • přípravu jednání schůzí Bezpečnostní rady města Kaplice, na zpracování jejího pracovního plánu na kalendářní rok, je jmenován tajemníkem bezpečnostní rady, zpracovává zápisy,
 • přípravu zasedání Krizového štábu města Kaplice, je jmenován tajemníkem Krizového štábu, provádí aktuální změny ve složení bezpečnostní rady a krizového štábu podle pokynů starosty, zpracovává zápisy z jednání krizového štábu,
 • jednací protokoly (např. Jednací protokol k písemnostem bezpečnostní rady),
 • realizaci úkolů ze zákona č. 241/2000 Sb., hospodářská opatření pro krizové stavy, v podmínkách obce s rozšířenou působností,
 • plnění úkolů ve prospěch jednotek požární ochrany zřizované dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • v souvislosti s Hasičským záchranným sborem Jč kraje přípravu seznámení PO a FO s možnostmi ohrožení, vyskytujícími se zdroji rizik a řešením ohrožení ve správním obvodu ORP Kaplice.

 


Dokumenty ke stažení