Projektový den zaměřený na návykové látky


 9. červen 2021

Dne 9.6 se uskutečnil na půdě školy projektový den zaměřený na prevenci návykových látek pro žáky devátých ročníků. Obsahem tohoto dne nebylo pouze seznámení s návykovými látkami, ale měli možnost poznat stránku návykových látek z hlediska legislativy. Diskuzi vedl strážník městské policie Bc. Martin Griga. Žáci debatovali i se školním metodikem prevence Mgr. Romanem Vraspírem nad cestou ze ZŠ na SŠ a různými nástrahami, se kterými se žáci mohou setkat. S Mgr. Jakubem Průchou (vedoucí PPP, Český Krumlov) diskutovali nad závislostmi v širším kontextu. S Mgr. Radkou Smolíkovou tvořili plakát spojený právě s návykovými látkami. Hlavním cílem bylo žáky přimět k tomu, aby přemýšleli nad tím, že jak se rozhodnout ve svém budoucím životě a v daném okamžiku, který může formovat jejich zbytek života a je na nich osobně, zda řeknou návykovým látkám své ano nebo naopak ne.