Změna zařízení na umisťování odchycených zvířat


 8. srpen 2020

Změna zařízení na umisťování odchycených zvířat

Město Kaplice v měsíci srpnu 2020 uzavřelo smlouvu o zajištění vybraných veterinárních asanačních činností se subjektem: Animal Rescue CB, IČO: 60825278. Pro občany nejdůležitější změnou je ta, že v případě odchycení psa či jiného zvířete a nezjištění jeho majitele, bude toto zvíře strážníky MP Kaplice či pracovníky Animal Rescue CB převezeno do útulku pro zájmová zvířata Animal Rescue, Na Štětkách, 370 01 Staré Hodějovice. Strážníci MP Kaplice již nebudou tato zvířata umisťovat do obdobného zařízení v Českém Krumlově.

V souvilosti s touto změnou je stanoven i nový postup při přebírání psa či jiného zvířete jeho majitelem v útulku pro zájmová zvířata. Pracovníci tohoto zařízení majiteli nevydají jeho zvíře, pokud se neprokáže potvrzením o vyřešení přestupku (nejčastěji volného pobíhání psa), které mu bude vystaveno na MP Kaplice, Náměstí č. 70, 382 41 Kaplice. Z tohoto důvodu je nutno nejprve ve věci kontaktovat MP Kaplice.

Bližší informace včetně telefonních kontaktů naleznete na webových stránkách MP Kaplice v sekci odchyt zvířat.                                                                                                                                                                      Martin Griga

                                                                                                                                                                     za MP Kaplice