Městská policie Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz/mestska-policie

Vraky, skládky

Co je vrak?


Podle §19 odst.2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb o pozemních komunikacích, je za vrak považováno vozidlo které:


1. je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo
2. je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu


vrak 01 vrak 02


Co dále s vrakem:


Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku
Nemůže-li vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace zjistit vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění vraku způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy odstraní a zlikviduje vrak na své náklady. Zjistí-li vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníka vraku dodatečně, může vůči němu uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku.

Skládky


skládka 1 skládka 2 skládka 3


Další informace - Městská policie
[ Úvodní stránka Městské policie ]    [ Úvodní stránka Kaplice ]    [ Vytisknout ]
 
Copyright © 2014 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz